نامه انصارالله به بان کی‌مون: سوخت بیمارستان‌ها در حال پایان است/ عربستان هر آن‌چه نشان از زندگی دا