سیگار کشیدن از سنین نوجوانی درد قاعدگی را افزایش می‌دهد