اجرای طرح نصب تابلوهای جدید اطلاع‌رسانی در ۴ هزار ایستگاه اتوبوس