امام جمعه پلدختر:حضرت علی (ع) نماد بارز اتحاد جهان اسلامی است