فروش جنگنده و توافق هسته ای محورهای سفر اولاند به دوحه و ریاض