44فرد مسلح بر اثر حملات هوایی ارتش پاکستان به هلاکت ...