واکنش زنگنه به انحلال شرکت بزرگ نفتی/ مخالف واگذاری بودیم