واژگونی خونين پژو در آزادراه همدان - ساوه/ مجروحان با بالگرد به بيمارستان منتقل شدند