نامه پیام صادقیان به هواداران پرسپولیس: درس گرفته‌ام،جبران می کنم