تصاویری دیدنی از شهید آیت‌الله مطهری در کنار هاشمی رفسنجانی، سیداحمد خمینی و...