چگونه همچون گلکسی اس 6‌ دکمه اصلی را به میان‌بر دوربین تبدیل کنیم؟