موافقت مجلس آمریکا با کمک ۷۴۷میلیون دلاری به ارتش اسرائیل