ارتش مصر 29 تروریست را در شبه جزیره سینا به هلاکت رساند