لیگ جزیره / جرارد امیدهای لیورپول برای کسب سهمیه را حفظ کرد