زومجی: خرید لپ تاپ یا پی سی؛ کدامیک برای بازی مناسب تر است؟