آمار شهدای حملات عربستان به یمن به 1244 نفر افزایش یافت