لفظ «جناب امام خامنه‌ای» وزیر‌ سعودی را اخراج‌ کرد