خاک خوردن کالاهای تولیدی در انبارها در پی بی‌مهری وزارت نفت