نشست خبری و رونمایی از مستند «روز ناتمام من و فرمانده» برگزار می‌شود