جشنواره بین المللی فیلم فجر در اندازه استاندارهای جهانی برگزار شد