آمانو ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد