اطلاعیه یکی از خریداران پرسپولیس؛ خبر اعلام برنده مزایده، کذب است، مسوولان پاسخگو باشند