سازمان لیگ به داد پرسپولیس رسید/ بحران بی‌پولی ادامه دارد