اطلاعیه شرکت بهنام پیشرو کیش درباره مزایده باشگاه پرسپولیس