کامرانی‌فر: کمترین پستی که قبول می‌کنم عضویت در کمیته داوران فیفا است!