سقوط هواپیمای سعودی و غنیمت‌گیری توسط انصارالله + عکس