تخفیف ۵۰ درصدی ویژه بانوان تهرانی در مجموعه های ورزشی شهرداری