اسپانسر استقلال، امتیاز باشگاه را سه ساله می‌خواهد