ایوبی: ایران ظرفیت برگزاری یک جشنواره مستقل را در سطح جهانی دارد