نشان شمس به ۲ مولاناشناس اهدا شد/ هومن سیدی برگزیده هنر و تجربه