غیبت دایی، عزیزی و مهدوی‌کیا در مراسم/ اهدای جایزه توسط داور جنجالی