جشن پدران آسمانی در گلزار شهدای مشگین شهر برگزار شد