«دنیای تو ساعت چند است؟» برگزیده جلوه گاه شرق جشنواره فجر شد