جامعه پذیر شدن فرهنگ دینی، لازمه تحقق سبک زندگی اسلامی است