ادامه حاشیه های ارکستر سمفونیک؛ احمدی‌نژاد هم کنار کشیذ!