عمامه گذاری طلاب گلپایگان در سالروز میلاد مولود کعبه