باید دعوت به ولایت را جایگزین دعوت به اخلاق کنیم/ زشت‌ترین بداخلاقی این است که جلوی ولی بایستیم