عکس: دانش آموزان دبستان حافظ در سال ۱۳۱۷ + عکس قدیمی از معلمان ماسال