انصراف خریدار پرسپولیس پس از کنار رفتن از میدان رقابت و با نامه‌‌های بدون سربرگ! + عکس