در آستانه مرگ فوتبال پاک/ هدیه زیبای کمالوند به فوتبال‌دوستان