عراقچی: امیدواریم تا چند روز آینده پیش‌نویس توافق تکمیل شود