هفدهمین برد متوالی یاران جهانبخش در هلند| نایمخن 101 امتیازی شد