انفجار ماشین‌های دست‌ساز مسابقات دانش‌‌آموزی/حال دانش‌آموزان آسیب دیده رضایت بخش است