گزارش تصویری سایت دکتر احمدی نژاد از حضور پرشور مردم بابل و زیارت مرقد سعید العلماء