عکس:‌ آیت الله احسان بخش در جمع دانش آموزانش در سال ۱۳۳۵