طرح مفهومی جی 5 ال جی بسیار شبیه به گلکسی اس 6 اج است