هلاکت ۶۰ تروریست داعش در جریان آزادسازی منطقه «الکرمه» عراق