قلعه‌نویی به منصوریان کمک می‌کند؟/ انتقام ژنرال آبی‌ها از قرمزپوشان تبریزی