قرآن به غیر از امراض روحی مرض‌های جسمی را شفا می‌دهد/علی (ع) مفسر واقعی قرآن