نشست فیلم سینمایی «رخ دیوانه» در دانشگاه علوم پزشکی کاشان